ANASTASIA YELLOW

COLOUR:

Yellow

TYPES:

Type: Estándar
Head Size: 12

BREEDER:

DELIFLOR